The Departure

The  Departure
The Departure
InfoCredits

“The departure” was developed by decoystudios and Tony Zagoraios for Pause festival in Australia.

The brief was to create a short visual account for the festivals 2012 theme “Future”.

CAST
MARIA MILIOPOULOU
DIMITRIS KAMINARIS

EXECUTIVE PRODUCER NIKITAS RAFAIL
PROD. ASSISTANT GIORGOS STAMOY
MAKE UP ARTIST DIMITRA GIATRAKOU
BEST BOY SAKIS KOSTIS
ELECTRICIAN EMILIOS TANTROS
MAKING OF YIANNIS SIMVONIS
LIGHTING&GRIPS RAFFILMS

VFX ARTIST NIKOS MOUTAFIS
CONCEPT DESIGNER GIORGOS DIMITRIOU
TEXTURE ARTIST IRINE ZELESKOU
TYPOGRAPHY STAVROS KYPRAIOS
COMPOSITOR ROUSSELOS ARAVANTINOS

SOUND DESIGNERS RENOS PAPASTAVROS/NIKOS
TSINES/PETROS MPELOUSIS

SOUND MIX/MUSOU SOUND

MUSIC SCORE TED REGLIS

PHOTOGRAPHY FILIPPOS KOKKALIS/YIANNIS CHRISTOFOROU

ART DIRECTOR TONY ZAGORAIOS

CONCEPT /DIRECTION YIANNIS CHRISTOFOROU

PRODUCED BY DECOYSTUDIOS ATHENS
IN COLLABORATION WITH TONY ZAGORAIOS
©2012

prevnext